Frågor och svar om QR-koder

De flesta smartphones kan läsa QR-koder utan extra programvara. Öppna kameraprogrammet på din enhet och fokusera på QR-koden.

Hos oss kan du skapa din QR-kod gratis och ladda ner den som en bild eller vektordata.

Man skiljer mellan statiska och dynamiska QR-koder. Med statiska QR-koder lagras all information i QR-koden. Detta innebär att informationen alltid är tillgänglig. Med dynamiska QR-koder innehåller QR-koden endast en länk till en fil, webbplats, ljudfil.... är inrymd. Detta innebär att uppgifterna kan ändras eller raderas.

I princip alla digitala data. Detta begränsas endast av den maximala datastorleken på 2 956 kB. Med oss kan du skapa länkar till webbplatser, e-post, SMS, WhatsApp, vCards, texter och mycket mer.

På webbplatsen qr-code.global kan du skapa och utforma QR-koder gratis. För att göra detta väljer du en lämplig mall och skapar QR-koden. Sedan kan du välja att ladda ner den som png eller svg.

Ja, hos oss kan du skapa din QR-kod gratis.

Det finns ingen gräns hos oss. Du kan skapa så många QR-koder som du vill.

Skapa QR-koder för ökad digital uppkoppling - snabbt, kostnadsfritt och för många olika tillämpningar.

Den viktigaste informationen för dig som vill skapa en QR-kod och kanske aldrig har använt en QR Code Creator tidigare.

Vår värld blir alltmer digital och är redan starkt sammankopplad på alla möjliga ställen. I många sammanhang måste saker och ting vara snabba och mobila. Smartphonen har utan tvekan en central roll i denna utveckling. Den är praktiskt taget alltid tillgänglig och kan påverka många vardagsprocesser på ett positivt sätt genom appar, webbplatser, sociala medier och andra kanaler.

QR-koder är ofta till stor hjälp i denna progressiva integrering. De vägleder t.ex. informationssökande via sina mobiltelefoner direkt till rätt webbplats för respektive ärende, gör det möjligt att överföra kontaktuppgifter på ett helt okomplicerat sätt, förmedlar viktiga nyheter eller initierar SEPA-överföringar. Slutanvändarna behöver bara skanna koden med sin smartphone för att få exakt det mervärde de behöver.

Men vad är egentligen en QR-kod, hur fungerar den och vad kan du skapa en QR-kod för? Du hittar svaren i det här blogginlägget!

Vad är QR-koder och hur fungerar de?

En QR-kod är en typ av streckkod som lätt kan läsas av en digital enhet och som lagrar information som en serie pixlar i ett kvadratiskt rutnät.

QR-koder används idag för många olika ändamål. Eftersom många smartphones har inbyggda QR-läsare kan de lätt läsas av alla som har en mobiltelefon. Företag använder sig allt oftare av sådana koder i marknadsförings- och reklamkampanjer. Inte minst eftersom det inte är svårt att skapa en QR-kod själv. Det är dessutom fullt möjligt att skapa QR-koder gratis. Även de som vill skapa kontinuerliga QR-koder eller seriella QR-koder kan göra det gratis.

Det finns i princip två alternativ för att generera QR-koder: att skapa QR-koder gratis med nedladdningsbar programvara eller direkt på Internet, där den senare varianten vanligtvis visar sig vara mycket mer praktisk. Dessutom kan intresserade parter skapa QR-koder med gratisprogram eller alternativt via en betaltjänst. Att skapa gratis QR-koder är det mest effektiva valet för de flesta användare.

Det japanska företaget Denso Wave, ett dotterbolag till Toyota, uppfann det första QR-kodsystemet 1994. Företaget behövde ett exakt sätt att spåra fordon och delar under tillverkningsprocessen. Denso Wave gjorde så småningom sin QR-kod tillgänglig för allmänheten och förklarade att de inte skulle utöva patenträttigheterna. Detta innebär att vem som helst kan skapa och använda QR-koder.

Till en början accepterades idén bara långsamt. År 2002 kom dock de första mobiltelefonerna med integrerade QR-skannrar ut på marknaden i Japan, vilket innebar en ytterligare spridning av motsvarande koder. Smarttelefonernas segertåg ledde sedan till en kraftig ökning av antalet företag som använder QR-koder.

En grundläggande skillnad görs mellan statiska och dynamiska QR-koder. Statiska QR-koder är permanenta. Om du skapar dynamiska QR-koder kan du senare ändra de lagrade uppgifterna. Att skapa dynamiska QR-koder är vanligtvis endast möjligt om man har ett konto hos respektive leverantör.

Att skapa en QR-kod är mycket enkelt och praktiskt idag - men hur fungerar en sådan kod i detalj?

Mönstren i QR-koder är en typ av binär kod som kan tolkas av särskilda läsare eller skannrar. En QR-skanner kan känna igen en konventionell QR-kod på tre stora rutor utanför koden. När dessa tre former har upptäckts är det klart för skannern att allt som finns inom kvadraten är en QR-kod som ska läsas.

QR-skannern analyserar QR-koden genom att dela in den i ett rutnät. Den tilldelar ett värde till varje enskild ruta i rutnätet. Därefter grupperas rutorna i rutnätet för att skapa större mönster och utvärderas med hjälp av kodning.

En vanlig QR-kod kan kännas igen av sex komponenter:

Tyst zon
Detta är den vita, tomma gränsen som utgör utsidan av en QR-kod. Denna gräns ger QR-läsaren en viktig ledtråd om vad som hör till QR-koden och vad som inte hör till den.
Finder-mönster
QR-koder har i allmänhet tre svarta rutor i hörnen - en längst ner till vänster, en längst upp till vänster och en längst upp till höger. Dessa visar QR-läsaren att det är en QR-kod och var kodens yttre gränser finns.
Anpassningsmönster
Denna andra lilla ruta finns i det nedre högra hörnet. Det säkerställer att QR-koden kan läsas även om den står i en vinkel.
Tidsmönster
Denna L-formade linje löper mellan de tre rutorna i sökarmönstret. Strukturen - även kallad timingmönstret - hjälper skannern att identifiera de olika rutorna i hela QR-koden.
Information om version
Det här är ett litet informationsfält som ligger nära den övre högra cellen i Finder-mönstret. Den visar skannern vilken version av koden det är.
Dataceller
De dataceller som utgör resten av QR-koden innehåller den faktiska informationen, dvs. webbadressen, e-postmallen, meddelandet osv.

Vilka är fördelarna med att skapa en QR-kod?

Deras mångsidighet är en av de viktigaste orsakerna till att QR-koder blir alltmer populära i många olika sammanhang.

Du kan skapa QR-koder och locka kunder online med hjälp av anslutna erbjudanden. Eller använd möjligheten att skapa QR-koder med en bild eller QR-koder med en logotyp för att ytterligare stärka din produkt- eller varumärkeskännedom. Eller låt QR-koder skapas automatiskt och skapa QR-koder i serie samt utforma motsvarande marknadsförings- och reklamaktiviteter på ett mycket effektivt sätt.

Hos oss fungerar genereringen snabbt online via en vanlig webbläsare - nyckelordet "Programvara för att skapa QR-koder behövs inte". Du behöver alltså inget specialprogram. Dessutom är vår QR-kodgenerator gratis att använda.

De viktigaste fördelarna du kan dra nytta av när du skapar QR-koder och använder dem i ditt företag är följande.

1. skapa QR-koder med hjälp av QR-kodgeneratorn och främja utbyte och nätverkande
QR-koder är mycket mer än bara digitala streckkoder. De kan användas för att koppla en mobil enhet till "gilla"-knappen på din Facebook-sida eller för att skicka användare direkt till din Twitter- eller LinkedIn-sida. Genom att engagera dina (potentiella) kunder i sociala medier får du möjlighet att bygga upp en personlig kontakt med dem. Detta ökar chansen att de faktiskt använder ditt varumärke och kanske rekommenderar det till andra. QR-koder skannas i allmänhet snabbt och testas därför ofta spontant. Om du sedan övertygar dem med ett verkligt mervärde i slutet av anslutningen kan du eventuellt tjäna pengar på lång sikt.
2. Skapa en QR-kod med en QR-generator och använd den som ett medium för att kalla till handling.
Du kan skapa QR-koder med hjälp av QR-kodgeneratorn, som sedan kan länkas till alla typer av innehåll som ett medel för att kalla till handling. Det är också möjligt att skapa en QR-kod och koppla den till en begäran om att skicka ett e-postmeddelande eller ringa oss. Genom att skanna koden kommer du automatiskt till ett e-postformulär eller kan ringa ett samtal. Det finns en stor potential här för företag att kommunicera nya produkter eller specialerbjudanden.
3. generera QR-koder och push SEO med QR Code Creator
Visste du att användningen av QR-koder kan förbättra din sökmotoroptimering? Eftersom QR-koder ofta testas spontant kan en strategiskt smart visning leda till mycket trafik på enskilda webbplatser. Om innehållet på dessa också är mycket värdefullt, leder detta i bästa fall till intensiv användning. Båda signalerna tas emot mycket positivt av Google och kan därför bidra avsevärt till en bättre rankingposition.
4. skapa en QR-kod med den kostnadsfria QR-kodgeneratorn och övertyga visuellt.
När du skapar en QR-kod med en QR-kodgenerator behöver du inte nödvändigtvis skapa små, svartvita, pixliga rutor. Du kan göra koderna riktigt intressanta. Det är möjligt att skapa QR-koder med en bild för att ge användarna en mer exakt visuell indikation på vad de kan förvänta sig när de skannar. Att skapa QR-koder med en logotyp är ett annat alternativ som kan vara mycket användbart. I bästa fall kan du stärka din varumärkesuppfattning enormt - till exempel genom att skapa flera QR-koder i serier där din logotyp kan ses och sprida dem brett. Med rätt bilder kanske du inte ens behöver lägga till förklarande text.
5. skapa en QR-kod med QRCode Generator och mäta prestandan exakt.
Inom online-marknadsföring kan du mäta motsvarande åtgärder exakt och på så sätt t.ex. beräkna marknadsföringsbudgeten eller optimera effektiviteten på basis av data. Det finns också motsvarande möjligheter när man använder QR-koder. Resultaten kan mätas på grundval av leads, klick och andra konverteringar eller specifika KPI:er. Analys- och förbättringsmetoderna är nästan lika varierande som tillämpningsområdena när du skapar QR-koder själv.
6. skapa koder med QR-generatorn för att koppla samman media online och offline.
Tryckta medier, såsom flygblad, broschyrer, affischer och visitkort, har ingen direkt koppling till onlinemedier - åtminstone så länge du inte skapar egna QR-koder och lägger in dem där. Allt fler företag använder QR-koder för att länka sina tryckta medier till sin webbplats. På så sätt slipper du ange webbadresser. Dina målkunder kan helt enkelt skanna QR-koden och tas direkt från offlinevärlden till onlinevärlden.
7. skapa QR-koder via QR-kodgeneratorn - för att kunderna älskar det
Varför älskar kunderna QR-koder? Till att börja med underlättar de deras liv. De behöver inte längre skriva ner webbadresser, telefonnummer etc. eller komma ihåg att besöka en webbplats senare - en snabb skanning av en QR-kod och de kommer direkt till de funktioner, data eller processer de behöver. För B2B-företag är motsvarande okomplicerade processer till och med särskilt relevanta, eftersom de vanligtvis måste hantera människor som har ännu mindre tid än B2C-kunder eller partners. Ju lättare och snabbare dessa personer kan komma i kontakt med dig och få mer information om ditt erbjudande, desto större är sannolikheten att du når dina B2B-företagsmål gentemot dem.

Skapa en QR-kod med QR Generator steg för steg: Hur fungerar det?

Det viktigaste i förväg: Du kan använda vår QR-kodgenerator gratis. Du kan inte heller förvänta dig några dolda kostnader. QR Code Generator är gratis att använda - garanterat! Gör så här för att skapa dina egna QR-koder.

Välj vilken QR-kod du vill skapa gratis: Om du vill skapa en QR-tod hos oss kan du välja mellan URL-vidarebefordran, vCard-delning, e-postmall, samtalsintroduktion, SEPA-betalningsmall, SMS-mall, WLAN-registrering, WhatsApp-mall, textmeddelande, TikTok-profillänk och Instagram-profillänk. Välj först vilken typ du behöver.

Ange information i Free QR Code Generator och generera en QR-kod: När du har valt vilken typ av QR du vill skapa själv är det dags att ange uppgifterna. Ange all nödvändig information i de motsvarande fälten. Beroende på vad du vill att koden ska förmedla måste du först ange en webbadress, ett telefonnummer, bankuppgifter, en text eller ett annat dataformat. Dessutom kan du färga dina QR-koder. Slutligen väljer du "Skapa QR-kod". Med vårt system kan du inte bara få koder snabbt och enkelt, utan också skapa QR-koder automatiskt - du behöver inte göra mycket mer än att skriva in uppgifterna.

Ladda ner och använd QR-koden när den har skapats: Din QR-kod visas nu i Free QR Code Generator. Du kan gärna kontrollera dess funktion direkt. Om allt stämmer, spara det på din enhet med hjälp av knappen "Ladda ner". Nu kan du skapa en ny QR-kod gratis. När du är klar kan du använda dina koder på nätet eller i tryckta medier.

Det är också mycket enkelt att skapa kontinuerliga QR-koder - du behöver inte ha mycket processorkraft eller en särskilt snabb internetuppkoppling. Det är bara att snabbt ändra uppgifterna i gränssnittet om du vill skapa flera QR-koder och ladda ner dem.

Hur skannar man en QR-kod som skapats med en QR-kodgenerator?

De flesta smarttelefoner har inbyggda QR-skannrar, som numera ofta är inbyggda i kameran (appen). Annars är en QR-scanner-app för mobiltelefonen det enklaste sättet att läsa QR-koder. Särskilt för vissa äldre enheter kan en särskild app vara nödvändig för att använda QR-koder. Dessa program finns tillgängliga i stor skala i Apple App Store och Google Play.

Det är mycket enkelt att skanna en QR-kod från en QR-generator med en mobil enhet - med eller utan en extra skanningsapp:

Starta QR-skannerprogrammet eller kameran på din mobiltelefon.

Rikta telefonen mot QR-koden så att den visas i kamerans fokus eller i skanningsappen.

En anslutning till kodens data upprättas omedelbart - men för att kunna använda lagrad information, program eller processer kan du behöva bekräfta att du verkligen vill ha tillgång till dem.

Var kan QR-koder användas eller vilka typer av QR-koder kan skapas med QR Code Generator gratis?

Om du använder vår kostnadsfria QR-kodgenerator kan du själv skapa följande typer av QR-koder.

Skapa URL-vidarebefordran eller QR-webbplats
Skapa en kod med QR-generatorn som leder dem som skannar den direkt till din webbplats. Förutom möjligheten att skapa en QR-webbplats kan du naturligtvis också koppla ihop andra webbadresser.
vCard Sharing Skapa QR-koder online
Du kan enkelt dela med dig av dina kontaktuppgifter genom att skapa en eller flera QR-koder gratis med hjälp av QR-kodgeneratorn och skicka dem till relevanta personer.
Skapa din egen e-postmall som en QR-kod
Det är bara att koppla ett e-postmeddelande med ämne och meddelande till en QR-kod - till exempel för registrering av nyhetsbrev eller supportförfrågningar.
Skapa en kod med QR-generatorn för samtalsinitiering
Med vår QR-kodgenerator kan du skapa en kod som skapar en telefonförbindelse på nolltid - till exempel för support, förfrågningar eller till och med nödsituationer.
SEPA-betalningsmall via QR Code Creator
Ange bara dina bankuppgifter och skapa en QR-kod i QR-generatorn med ett klick, som skapar en direktlänk till en SEPA-betalningsmall - för fakturor, avgifter, donationer eller liknande betalningar.
Skapa en SMS-mall med Free QR Code Generator
På samma sätt som e-postmallen kan du också skapa en kod med QR-generatorn som länkar ett SMS med ett telefonnummer och ett meddelande.
Skapa en gratis WLAN-inloggning med QR-kodgeneratorn
Du kan använda vår kostnadsfria QR-kodgenerator för att skapa ett mycket direkt alternativ för WLAN-inloggning - ange nätverksnamn, lösenord och krypteringstyp, så är du klar.
Skapa gratis QR-koder för WhatsApp-mallar
Du kan också använda QR-kodgeneratorn för att själv skapa QR-koder som länkar till ett WhatsApp-meddelande - din marknadsföring av support eller nyhetsbrev kan dra stor nytta av detta.
Skapa gratis QR-koder för textmeddelanden
För meddelanden som är mycket viktiga i vissa sammanhang kan du skapa QR-koder själv och skicka dem till de relevanta personerna i situationen.
Skapa QR-koder för TikTok-profillänkar med Freeware
Du kan skapa en särskild QR-kod som leder användarna direkt till din TikTok-profil.
Generera en QR-kod för Instagram-profillänken
På samma sätt kan du skapa gratis QR-koder hos oss som leder användarna till specifika Instagram-profiler.

Med några få ändringar kan du också enkelt skapa kontinuerliga QR-koder i varje område.