Otázky a odpovede o QR kódoch

Väčšina smartfónov dokáže čítať kódy QR bez ďalšieho softvéru. Ak to chcete urobiť, otvorte v zariadení aplikáciu fotoaparátu a zamerajte sa na kód QR.

S nami si môžete bezplatne vytvoriť kód QR a stiahnuť si ho ako obrázok alebo vektorové dáta.

Rozlišujú sa statické a dynamické QR kódy. Pri statických QR kódoch sú všetky informácie uložené v QR kóde. To znamená, že tieto informácie sú vždy k dispozícii. Pri dynamických QR kódoch obsahuje QR kód iba odkaz na súbor, webovú stránku, zvukový súbor.... je obsiahnutý. To znamená, že údaje možno meniť alebo vymazávať.

V podstate všetky digitálne údaje. Je to obmedzené len maximálnou veľkosťou údajov 2,956 kB. Pomocou nás môžete vytvárať odkazy na webové stránky, e-maily, SMS, WhatsApp, vCards, texty a mnoho ďalšieho.

Na webovej stránke qr-code.global môžete bezplatne vytvárať a navrhovať QR kódy. Na tento účel vyberte vhodnú šablónu a vytvorte kód QR. Potom si ho môžete stiahnuť ako súbor png alebo svg.

Áno, u nás si kód QR môžete vytvoriť bezplatne.

U nás neexistujú žiadne obmedzenia. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet kódov QR.

Vytvárajte QR kódy na zvýšenie digitálnej konektivity - rýchlo, bezplatne a pre širokú škálu aplikácií

Najdôležitejšie informácie pre tých, ktorí chcú generovať QR kód a možno ešte nikdy nepoužili QR Code Creator.

Náš svet sa stáva čoraz viac digitálnym a je už silne prepojený na všetkých možných miestach. V mnohých kontextoch musia byť veci rýchle a mobilné. Smartfón má v tomto vývoji nepochybne ústredné postavenie. Je prakticky vždy po ruke a prostredníctvom aplikácií, webových stránok, sociálnych médií a ďalších kanálov môže priaznivo ovplyvniť mnohé každodenné procesy.

Kódy QR sú pri tejto postupnej integrácii často veľmi užitočné. Prostredníctvom mobilných telefónov napríklad navedú záujemcov o informácie priamo na správnu webovú stránku týkajúcu sa príslušných záležitostí, umožnia úplne nekomplikovane prenášať kontaktné údaje, oznamovať dôležité správy alebo iniciovať prevody SEPA. Koncoví používatelia nemusia robiť nič iné, len naskenovať kód pomocou smartfónu a v ideálnom prípade dostanú presne tú pridanú hodnotu, ktorú potrebujú.

Ale čo presne je QR kód, ako funguje a na čo môžete QR kód vytvoriť? Odpovede nájdete v tomto príspevku na blogu!

Čo sú QR kódy a ako fungujú?

Kód QR je typ čiarového kódu, ktorý sa dá ľahko prečítať digitálnym zariadením a ukladá informácie ako sériu pixelov v štvorcovej sieti.

Kódy QR sa dnes používajú na rôzne účely. Keďže mnohé smartfóny majú zabudované čítačky QR, môže ich ľahko prečítať každý, kto vlastní mobilný telefón. Spoločnosti čoraz častejšie využívajú takéto kódy v marketingových a reklamných kampaniach. V neposlednom rade preto, že nie je ťažké vygenerovať si QR kód sám. Okrem toho je možné vytvárať kódy QR úplne zadarmo. Dokonca aj tí, ktorí chcú vytvárať kontinuálne alebo sériové QR kódy, môžu tak urobiť zadarmo.

V zásade existujú dve možnosti generovania QR kódov: bezplatné vytváranie QR kódov pomocou softvéru na stiahnutie alebo priamo na internete, pričom druhá možnosť sa zvyčajne ukazuje ako oveľa praktickejšia. Okrem toho môžu záujemcovia vytvárať QR kódy pomocou freevéru alebo prostredníctvom platenej služby. Vytváranie bezplatných kódov QR je pre väčšinu typických používateľov efektívnejšou voľbou.

Japonská spoločnosť Denso Wave, dcérska spoločnosť Toyoty, vynašla prvý systém QR kódov v roku 1994. Spoločnosť potrebovala presný spôsob sledovania vozidiel a dielov počas výrobného procesu. Spoločnosť Denso Wave nakoniec zverejnila svoj QR kód a vyhlásila, že nebude uplatňovať patentové práva. To znamená, že dnes môže QR kódy vytvárať a používať ktokoľvek.

Spočiatku sa táto myšlienka prijímala len pomaly. V roku 2002 sa však v Japonsku objavili prvé mobilné telefóny s integrovanými skenermi QR, čo znamenalo ďalšie rozšírenie zodpovedajúcich kódov. Triumf smartfónov potom viedol k prudkému nárastu počtu spoločností, ktoré používajú QR kódy.

Základný rozdiel je medzi statickými a dynamickými QR kódmi. Statické QR kódy sú trvalé. Ak vytvoríte dynamické kódy QR, môžete uložené údaje následne zmeniť. Vytváranie dynamických QR kódov je zvyčajne možné len s účtom u príslušného poskytovateľa.

Generovanie QR kódu je dnes veľmi jednoduché a praktické - ale ako takýto kód funguje v detailoch?

Vzory v kódoch QR sú typom binárneho kódu, ktorý možno interpretovať pomocou špeciálnych čítačiek alebo skenerov. Skener QR rozpozná bežný kód QR podľa troch veľkých štvorcov mimo kódu. Po rozpoznaní týchto troch tvarov je skeneru jasné, že všetko, čo sa nachádza vo vnútri štvorca, je kód QR, ktorý treba prečítať.

Skener QR analyzuje kód QR tak, že ho celý rozdelí do mriežky. Každému z jednotlivých štvorcov mriežky priradí hodnotu. Potom zoskupí štvorce mriežky do väčších vzorov a vyhodnotí ich pomocou kódovania.

Štandardný kód QR možno rozpoznať podľa šiestich zložiek:

Tichá zóna
Ide o prázdny biely okraj, ktorý tvorí vonkajšiu stranu kódu QR. Toto ohraničenie dáva čítačke QR dôležité vodítko, čo ku kódu QR patrí a čo nie.
Vzor vyhľadávača
Kódy QR majú vo všeobecnosti tri čierne štvorce v rohoch - jeden vľavo dole, jeden vľavo hore a jeden vpravo hore. Tie čítačke QR ukazujú, že ide o kód QR a kde sú vonkajšie hranice kódu.
Vzor zarovnania
Tento ďalší malý štvorec sa nachádza v pravom dolnom rohu. Zabezpečuje, aby sa kód QR dal prečítať, aj keď je pod uhlom.
Časový model
Táto čiara v tvare písmena L prechádza medzi tromi štvorcami hľadacieho obrazca. Štruktúra - nazývaná aj časový vzor - pomáha skeneru identifikovať jednotlivé štvorce v rámci celého kódu QR.
Informácie o verzii
Ide o malé informačné pole, ktoré sa nachádza v blízkosti pravej hornej bunky vzoru vyhľadávača. Skener zobrazí, o akú verziu kódu ide.
Dátové bunky
Dátové bunky, ktoré tvoria zvyšok kódu QR, obsahujú skutočné informácie, t. j. adresu URL, šablónu e-mailu, správu atď.

Aké sú výhody vytvorenia kódu QR?

Ich všestrannosť je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa QR kódy stávajú čoraz populárnejšími v najrôznejších kontextoch.

Môžete vytvoriť kódy QR a prilákať zákazníkov online prostredníctvom pripojených ponúk. Alebo využite možnosť vytvoriť QR kódy s obrázkom alebo QR kódy s logom a dodatočne posilnite povedomie o svojom produkte alebo značke. Alebo si nechajte QR kódy vytvárať automaticky a mimoriadne efektívne vytvárajte sériové QR kódy a navrhujte zodpovedajúce marketingové a reklamné aktivity.

S nami funguje generovanie rýchlo online prostredníctvom bežného prehliadača - kľúčové slovo "Create QR codes software not required". Takže nepotrebujete špeciálny program. Navyše je náš generátor QR kódov bezplatný.

Kľúčové výhody, ktoré môžete využiť pri vytváraní QR kódov a ich používaní na podnikanie, sú tieto.

1. vytváranie QR kódov prostredníctvom generátora QR kódov a podpora výmeny a vytvárania sietí
QR kódy sú oveľa viac ako len digitálne čiarové kódy. Možno ich použiť na prepojenie mobilného zariadenia s tlačidlom "To sa mi páči" na vašej stránke na Facebooku alebo na odoslanie používateľov priamo na vašu stránku na Twitteri alebo LinkedIn. Zapojenie vašich (potenciálnych) zákazníkov do sociálnych médií vám dáva príležitosť vybudovať si s nimi osobný vzťah. To zvyšuje šancu, že budú vašu značku skutočne používať a možno ju odporučia aj ostatným. Kódy QR sa spravidla skenujú rýchlo, a preto sa často skúšajú aj spontánne. Ak ich potom presvedčíte skutočnou pridanou hodnotou na konci spojenia, môžete z dlhodobého hľadiska profitovať.
2. vytvorte kód QR pomocou generátora QR a použite ho ako prostriedok výzvy k akcii.
Pomocou generátora kódov QR môžete vytvárať kódy QR, ktoré potom môžete prepojiť so všetkými druhmi obsahu ako prostriedok výzvy k akcii. Je tiež možné vytvoriť kód QR a prepojiť ho s požiadavkou "pošlite nám e-mail" alebo "zavolajte nám". Naskenovanie kódu potom automaticky vedie k poštovému formuláru alebo iniciuje hovor. Spoločnosti tu majú veľký potenciál na komunikáciu o nových produktoch alebo špeciálnych ponukách.
3. generovanie QR kódu a push SEO pomocou QR Code Creator
Vedeli ste, že používanie QR kódov môže podporiť vašu optimalizáciu pre vyhľadávače? Keďže kódy QR sa často skúšajú spontánne, strategicky premyslené zobrazenie môže viesť k veľkej návštevnosti jednotlivých webových stránok. Ak je obsah na nich tiež veľmi hodnotný, v ideálnom prípade sa intenzívne využíva. Oba signály sú spoločnosťou Google veľmi pozitívne prijímané, a preto môžu výrazne prispieť k lepšiemu umiestneniu v rebríčku.
4. vytvorte kód QR a presvedčte vizuálne pomocou bezplatného generátora kódov QR
Pri generovaní kódu QR pomocou generátora kódov QR nemusíte nevyhnutne vytvárať malé, čiernobiele, pixelové políčka. Kódy môžete urobiť naozaj zaujímavými. Je možné vytvoriť QR kódy s obrázkom, aby používatelia mali presnejšiu vizuálnu informáciu o tom, čo môžu očakávať pri skenovaní. Vytvorenie QR kódov s logom je ďalšou možnosťou, ktorá môže byť veľmi užitočná. V najlepšom prípade môžete veľmi posilniť vnímanie vašej značky - napríklad vytvorením niekoľkých sérií QR kódov, na ktorých bude viditeľné vaše logo, a ich širokým rozmiestnením. So správnymi vizuálmi možno ani nebudete musieť pridávať vysvetľujúci text.
5. vytvorte kód QR pomocou generátora QRCode a presne zmerajte výkon.
V online marketingu môžete presne merať príslušné opatrenia, a tak napríklad vypočítať marketingový rozpočet alebo optimalizovať účinnosť a efektívnosť na základe údajov. Pri používaní QR kódov existujú aj zodpovedajúce možnosti. Výsledky možno merať na základe potenciálnych zákazníkov, kliknutí a iných konverzií alebo konkrétnych kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Prístupy k analýze a zlepšovaniu sú takmer rovnako rozmanité ako oblasti použitia, keď si QR kódy vytvárate sami.
6. vytvorte kód pomocou generátora QR na prepojenie online a offline médií.
Tlačené médiá, ako sú letáky, brožúry, plagáty a vizitky, nemajú priame prepojenie s online médiami - aspoň pokiaľ si nevytvoríte vlastné kódy QR a neuvediete ich tam. Čoraz viac spoločností používa QR kódy na prepojenie svojich tlačených médií s webovými stránkami. Tým sa odstráni potreba uvádzať webové adresy. Vaši cieľoví zákazníci môžu jednoducho naskenovať kód QR a dostanú sa priamo z offline sveta do online sveta.
7. vytvorte QR kód pomocou generátora QR kódov - pretože zákazníci to milujú
Prečo zákazníci milujú QR kódy? Na začiatok im uľahčujú život. Už si nemusia zapisovať webové adresy, telefónne čísla atď. alebo si pamätať, že majú navštíviť webovú stránku neskôr - stačí rýchlo naskenovať QR kód a dostanú sa priamo k funkciám, údajom alebo procesom, ktoré potrebujú. Pre spoločnosti B2B sú zodpovedajúco nekomplikované procesy dokonca mimoriadne dôležité, pretože zvyčajne musia jednať s ľuďmi, ktorí majú ešte menej času ako zákazníci alebo partneri B2C. Čím ľahšie a rýchlejšie sa s vami títo ľudia môžu skontaktovať a dozvedieť sa viac o vašej ponuke, tým je pravdepodobnejšie, že voči nim dosiahnete ciele vašej spoločnosti B2B.

Vytvorte kód QR pomocou generátora QR krok za krokom: Ako to funguje?

Najdôležitejšia vec vopred: Náš generátor QR kódov môžete používať bezplatne. Nemôžete tiež očakávať žiadne skryté náklady. Generátor QR kódov je bezplatný - zaručené! Pri vytváraní vlastných kódov QR postupujte takto.

Vyberte si, ktorý kód QR chcete vytvoriť zadarmo: Ak chcete u nás vytvoriť kód QR, máte na výber medzi presmerovaním adresy URL, zdieľaním karty vCard, šablónou e-mailu, predstavením hovoru, šablónou platby SEPA, šablónou SMS, registráciou WLAN, šablónou WhatsApp, textovou správou, odkazom na profil TikTok a odkazom na profil Instagram. Najprv vyberte typ, ktorý potrebujete.

Zadajte informácie do bezplatného generátora QR kódov a vygenerujte QR kód: Po výbere typu QR, ktorý chcete sami vytvoriť, je čas zadať údaje. Do príslušných polí zadajte všetky potrebné informácie. V závislosti od toho, čo má kód vyjadrovať, musíte najprv zadať adresu URL, telefónne číslo, bankové údaje, text alebo iný formát údajov. Okrem toho môžete kódy QR vyfarbiť. Nakoniec vyberte možnosť "Vytvoriť kód QR". Pomocou nášho systému môžete nielen rýchlo a jednoducho získať kódy, ale aj automaticky vytvárať kódy QR - nemusíte robiť nič viac, než zadávať údaje.

Po vytvorení kódu QR si ho stiahnite a použite: Váš QR kód sa teraz zobrazí v bezplatnom generátore QR kódov. Neváhajte a skontrolujte jeho funkciu priamo. Ak všetko sedí, uložte ho do svojho zariadenia pomocou tlačidla "Stiahnuť". Teraz môžete bezplatne vytvoriť ďalší kód QR. Po dokončení použite svoje kódy podľa potreby online alebo v tlačených médiách.

Vytváranie súvislých kódov QR je tiež veľmi jednoduché - nepotrebujete veľký výpočtový výkon ani mimoriadne rýchle pripojenie na internet. Ak chcete vytvoriť viacero kódov QR a stiahnuť ich, stačí rýchlo zmeniť údaje v rozhraní.

Ako naskenovať kód QR vytvorený pomocou generátora kódov QR?

Väčšina smartfónov má zabudované skenery QR, ktoré sú teraz často zabudované vo fotoaparáte (aplikácii). Inak je najjednoduchším spôsobom čítania kódov QR aplikácia skenera QR pre mobilný telefón. Najmä v prípade niektorých starších zariadení môže byť na používanie QR kódov nevyhnutná osobitná aplikácia. Tieto programy sú hromadne dostupné v obchodoch Apple App Store a Google Play.

Skenovanie kódu QR z generátora QR pomocou mobilného zariadenia - s dodatočnou aplikáciou na skenovanie alebo bez nej - je veľmi jednoduché:

Spustite aplikáciu skenera QR alebo aj fotoaparát v mobilnom telefóne.

Namierte telefón na kód QR tak, aby sa zobrazil v zaostrení fotoaparátu alebo v aplikácii na skenovanie.

Spojenie s údajmi kódu sa vytvorí okamžite - ale aby ste mohli používať uložené informácie, aplikácie alebo procesy, možno budete musieť ešte potvrdiť, že k nim naozaj chcete mať prístup.

Kde sa dajú QR kódy použiť alebo aké typy QR kódov sa dajú vytvoriť pomocou bezplatného generátora QR kódov?

Ak použijete náš bezplatný generátor QR kódov, môžete si sami vytvoriť nasledujúce typy QR kódov.

Vytvorenie presmerovania adresy URL alebo webovej lokality QR
Pomocou generátora QR vytvorte kód, ktorý naskenovaného používateľa presmeruje priamo na vašu webovú stránku. Okrem možnosti vytvoriť QR webovej stránky môžete samozrejme pripojiť aj iné adresy URL.
zdieľanie vCard Vytváranie kódov QR online
Svoje kontaktné údaje môžete ľahko zdieľať tak, že si sami zadarmo vytvoríte jeden alebo viacero kódov QR pomocou generátora kódov QR a oznámite ich príslušným osobám.
Vytvorenie vlastnej e-mailovej šablóny ako kódu QR
Jednoducho prepojte e-mail s predmetom a správou s kódom QR - napríklad pri registrácii newslettera alebo požiadavkách na podporu.
Vytvorenie kódu pomocou generátora QR na iniciovanie hovoru
Pomocou nášho generátora QR kódov môžete vytvoriť kód, ktorý v okamihu vytvorí telefonické spojenie - napríklad pre podporu, otázky alebo dokonca núdzové situácie.
Šablóna platby SEPA prostredníctvom QR Code Creator
Stačí zadať bankové údaje a jedným kliknutím vytvoriť QR kód v generátore QR, ktorý vytvorí priamy odkaz na šablónu platby SEPA - pre faktúry, poplatky, dary alebo podobné platby.
Vytvorenie šablóny SMS pomocou bezplatného generátora kódov QR
Veľmi podobne ako v prípade e-mailovej šablóny môžete pomocou generátora QR vytvoriť kód, ktorý prepojí SMS s telefónnym číslom a správou.
Vytvorenie bezplatného prihlásenia do siete WLAN pomocou generátora kódov QR
Pomocou nášho bezplatného generátora kódov QR môžete vytvoriť veľmi priamu možnosť prihlásenia do siete WLAN - zadajte názov siete, heslo a typ šifrovania a je to.
Vytvorenie bezplatných kódov QR pre šablóny WhatsApp
Pomocou generátora kódov QR môžete tiež sami vytvárať kódy QR s odkazom na správu v aplikácii WhatsApp - z toho môže mať veľký úžitok vaša podpora alebo marketingový newsletter.
Vytvorenie bezplatných kódov QR pre textové správy
V prípade správ, ktoré sú v určitých kontextoch veľmi dôležité, môžete sami vytvoriť kódy QR a oznámiť ich príslušným osobám v daných situáciách.
Vytvorenie QR kódov pre odkazy na profil TikTok pomocou Freeware
Môžete vytvoriť špeciálny kód QR, ktorý používateľov presmeruje priamo na váš profil TikTok.
Generovanie kódu QR pre prepojenie profilu Instagram
Rovnako máte možnosť vytvoriť u nás bezplatné kódy QR, ktoré vedú používateľov na konkrétne profily Instagramu.

Pomocou niekoľkých zmien môžete tiež ľahko vytvoriť súvislé kódy QR v každej z oblastí.