Otázky a odpovědi o QR kódech

Většina chytrých telefonů umí číst QR kódy bez dalšího softwaru. Za tímto účelem otevřete v zařízení aplikaci fotoaparátu a zaměřte se na kód QR.

U nás si můžete QR kód vytvořit zdarma a stáhnout si ho jako obrázek nebo vektorová data.

Rozlišují se statické a dynamické QR kódy. U statických QR kódů jsou všechny informace uloženy v QR kódu. To znamená, že tyto informace jsou vždy k dispozici. U dynamických QR kódů obsahuje QR kód pouze odkaz na soubor, webovou stránku nebo zvukový soubor..... je obsažen. To znamená, že data lze měnit nebo mazat.

V podstatě všechna digitální data. To je omezeno pouze maximální velikostí dat 2,956 kB. S námi můžete vytvářet odkazy na webové stránky, e-maily, SMS, WhatsApp, vCard, texty a mnoho dalšího.

Na webových stránkách qr-code.global můžete QR kódy vytvářet a navrhovat zdarma. Za tímto účelem vyberete vhodnou šablonu a vytvoříte kód QR. Pak máte možnost stáhnout si jej jako png nebo svg.

Ano, u nás si můžete QR kód vytvořit zdarma.

U nás neexistují žádná omezení. Můžete vytvořit libovolný počet QR kódů.

Vytvoření QR kódu pro zvýšení digitální konektivity - rychle, zdarma a pro širokou škálu aplikací

Nejdůležitější informace pro ty, kteří chtějí vygenerovat QR kód a možná ještě nikdy nepoužili QR Code Creator.

Náš svět se stává stále více digitálním a je již silně propojen do všech možných sítí. V mnoha kontextech musí být věci rychlé a mobilní. Ústřední postavení v tomto vývoji má bezpochyby chytrý telefon. Je prakticky vždy po ruce a prostřednictvím aplikací, webových stránek, sociálních médií a dalších kanálů může příznivě ovlivnit mnoho každodenních procesů.

Kódy QR jsou při této postupné integraci často velmi užitečné. Zájemce o informace prostřednictvím mobilních telefonů například navedou přímo na správnou webovou stránku, která se jich týká, umožní zcela nekomplikovaně předávat kontaktní údaje, sdělovat důležité novinky nebo iniciovat převody SEPA. Koncoví uživatelé nemusí dělat nic jiného než naskenovat kód svým chytrým telefonem a v ideálním případě obdrží přesně tu přidanou hodnotu, kterou potřebují.

Co přesně je QR kód, jak funguje a k čemu můžete QR kód vytvořit? Odpovědi najdete v tomto příspěvku na blogu!

Co jsou QR kódy a jak fungují?

QR kód je typ čárového kódu, který lze snadno přečíst digitálním zařízením a který ukládá informace jako řadu pixelů ve čtvercové síti.

Kódy QR se dnes používají k nejrůznějším účelům. Vzhledem k tomu, že mnoho chytrých telefonů má zabudované čtečky QR, může je snadno přečíst každý, kdo vlastní mobilní telefon. Společnosti tyto kódy stále častěji využívají v marketingových a reklamních kampaních. V neposlední řadě proto, že není obtížné si QR kód vygenerovat sám. Navíc je možné QR kódy vytvářet zcela zdarma. I ti, kteří chtějí vytvářet kontinuální nebo sériové QR kódy, tak mohou činit zdarma.

Pro generování QR kódů existují v zásadě dvě možnosti: vytváření QR kódů zdarma pomocí softwaru ke stažení nebo přímo na internetu, přičemž druhá možnost se obvykle ukazuje jako mnohem praktičtější. Kromě toho mohou zájemci vytvářet QR kódy pomocí freewaru nebo alternativně prostřednictvím placené služby. Vytváření bezplatných QR kódů je pro většinu typických uživatelů efektivnější volbou.

Japonská společnost Denso Wave, dceřiná společnost Toyoty, vynalezla první systém QR kódů v roce 1994. Společnost potřebovala přesný způsob sledování vozidel a dílů během výrobního procesu. Společnost Denso Wave nakonec svůj QR kód zveřejnila a prohlásila, že nebude uplatňovat patentová práva. To znamená, že dnes může QR kódy vytvářet a používat kdokoli.

Zpočátku byla tato myšlenka přijímána jen pomalu. V roce 2002 se však v Japonsku objevily první mobilní telefony s integrovanými skenery QR, což znamenalo další rozšíření odpovídajících kódů. Vítězství chytrých telefonů pak vedlo k prudkému nárůstu počtu společností, které používají QR kódy.

Základní rozlišení je mezi statickými a dynamickými QR kódy. Statické QR kódy jsou trvalé. Pokud vytvoříte dynamické kódy QR, můžete následně měnit uložená data. Vytváření dynamických QR kódů je obvykle možné pouze s účtem u příslušného poskytovatele.

Generování QR kódu je dnes velmi snadné a praktické - ale jak takový kód funguje v detailu?

Vzory v QR kódech jsou typem binárního kódu, který lze interpretovat pomocí speciálních čteček nebo skenerů. Čtečka QR rozpozná běžný kód QR podle tří velkých čtverců mimo kód. Jakmile jsou tyto tři tvary rozpoznány, je skeneru jasné, že cokoli uvnitř čtverce je kód QR, který je třeba přečíst.

Čtečka QR analyzuje kód QR tak, že jej celý rozdělí do mřížky. Každému z jednotlivých čtverců mřížky přiřadí hodnotu. Poté seskupí čtverce mřížky do větších vzorů a vyhodnotí je pomocí kódování.

Standardní kód QR lze rozpoznat podle šesti prvků:

Tichá zóna
Jedná se o prázdný bílý rámeček, který tvoří vnější stranu kódu QR. Tento rámeček dává čtečce QR důležitou informaci o tom, co ke kódu QR patří a co ne.
Vzor vyhledávače
Kódy QR mají obvykle tři černé čtverce v rozích - jeden vlevo dole, jeden vlevo nahoře a jeden vpravo nahoře. Ty ukazují čtečce QR, že se jedná o QR kód a kde jsou vnější hranice kódu.
Vzor zarovnání
Tento další malý čtverec se nachází v pravém dolním rohu. Zajišťuje, že kód QR lze přečíst, i když je pod úhlem.
Časový vzorec
Tato čára ve tvaru písmene L prochází mezi třemi čtverci hledacího obrazce. Tato struktura - nazývaná také časový vzor - pomáhá skeneru identifikovat jednotlivé čtverce v rámci celého kódu QR.
Informace o verzi
Jedná se o malé informační pole umístěné v pravé horní buňce vzoru Finder. Ukazuje skeneru, o jakou verzi kódu se jedná.
Datové buňky
Datové buňky, které tvoří zbytek kódu QR, obsahují skutečné informace, tj. adresu URL, šablonu e-mailu, zprávu atd.

Jaké jsou výhody vytvoření kódu QR?

Jejich univerzálnost je jedním z hlavních důvodů, proč se QR kódy stávají stále oblíbenějšími v širokém spektru kontextů.

Můžete vytvořit QR kódy a přilákat zákazníky online prostřednictvím připojených nabídek. Nebo využijte možnost vytvořit QR kódy s obrázkem nebo QR kódy s logem a dodatečně posilte povědomí o svém produktu nebo značce. Nebo si můžete nechat QR kódy vytvářet automaticky a mimořádně efektivně vytvářet sériové QR kódy a navrhovat odpovídající marketingové a reklamní aktivity.

U nás funguje generování rychle online prostřednictvím běžného prohlížeče - klíčové slovo "Vytvořit QR kódy software není nutný". Nepotřebujete tedy žádný speciální program. Náš generátor QR kódů je navíc zdarma.

Hlavní výhody, které můžete využít při vytváření QR kódů a jejich použití pro podnikání, jsou následující.

1. vytvářet QR kódy pomocí generátoru QR kódů a podporovat výměnu a vytváření sítí
QR kódy jsou mnohem víc než jen digitální čárové kódy. Lze je použít k propojení mobilního zařízení s tlačítkem "To se mi líbí" na vaší stránce na Facebooku nebo k odeslání uživatelů přímo na vaši stránku na Twitteru nebo LinkedIn. Zapojení vašich (potenciálních) zákazníků na sociálních sítích vám dává příležitost navázat s nimi osobní kontakt. To zvyšuje šanci, že vaši značku budou skutečně používat a případně ji doporučí ostatním. QR kódy jsou zpravidla rychle naskenovány, a proto jsou také často spontánně vyzkoušeny. Pokud je přesvědčíte skutečnou přidanou hodnotou na konci spojení, můžete na tom případně dlouhodobě vydělat.
2. vytvořte kód QR pomocí generátoru QR a použijte jej jako prostředek výzvy k akci.
Pomocí generátoru QR kódů můžete vytvářet kódy QR, které lze následně propojit s nejrůznějším obsahem jako prostředek výzvy k akci. Je také možné vytvořit kód QR a propojit jej s požadavkem "napište nám" nebo "zavolejte nám". Naskenování kódu pak automaticky vede k poštovnímu formuláři nebo iniciuje hovor. Firmy zde mají velký potenciál pro komunikaci o nových produktech nebo speciálních nabídkách.
3. generování QR kódu a push SEO pomocí QR code creator
Věděli jste, že používání QR kódů může podpořit optimalizaci pro vyhledávače? Vzhledem k tomu, že QR kódy jsou často zkoušeny spontánně, může strategicky chytré zobrazení vést k velké návštěvnosti jednotlivých webových stránek. Pokud je obsah na nich také vysoce hodnotný, vede to v ideálním případě k intenzivnímu využívání. Oba signály jsou společností Google přijímány velmi pozitivně a mohou tak významně přispět k lepšímu umístění v žebříčku.
4. vytvořte QR kód a přesvědčte vizuálně pomocí bezplatného generátoru QR kódů
Při generování kódu QR pomocí generátoru kódů QR nemusíte nutně vytvářet malá černobílá políčka s pixely. Kódy můžete udělat opravdu zajímavé. Je možné vytvořit QR kódy s obrázkem, aby uživatelé přesněji vizuálně poznali, co mohou při skenování očekávat. Vytváření QR kódů s logem je další možností, která může být velmi užitečná. V nejlepším případě můžete vnímání své značky velmi posílit - například tím, že vytvoříte několik sérií QR kódů, na kterých bude vidět vaše logo, a budete je široce přehrávat. Se správnými vizuálními prvky možná ani nebudete muset přidávat vysvětlující text.
5. vytvořte kód QR pomocí generátoru QRCode a přesně změřte výkon.
V online marketingu můžete přesně měřit odpovídající opatření a na základě dat tak například vypočítat marketingový rozpočet nebo optimalizovat účinnost a efektivitu. Při použití QR kódů existují také odpovídající možnosti. Výsledky lze měřit na základě počtu kontaktů, kliknutí a dalších konverzí nebo konkrétních klíčových ukazatelů výkonnosti. Přístupy k analýze a zlepšování jsou téměř stejně rozmanité jako oblasti použití při vytváření vlastních QR kódů.
6. vytvořit kód pomocí generátoru QR pro propojení online a offline médií.
Tištěná média, jako jsou letáky, brožury, plakáty a vizitky, nemají přímou vazbu na online média - alespoň pokud si nevytvoříte vlastní QR kódy a nezařadíte je tam. Stále více společností používá QR kódy k propojení svých tištěných médií s webovými stránkami. Tím odpadá nutnost uvádět webové adresy. Vaši cíloví zákazníci mohou jednoduše naskenovat QR kód a přenést se z offline světa přímo do online světa.
7. vytvoření QR kódu pomocí generátoru QR kódů - protože zákazníci to milují
Proč zákazníci milují QR kódy? Za prvé jim usnadňují život. Už si nemusejí zapisovat webové adresy, telefonní čísla atd. nebo si pamatovat, že mají později navštívit webové stránky - stačí rychle naskenovat QR kód a dostanou se přímo k potřebným funkcím, údajům nebo procesům. Pro společnosti B2B jsou odpovídající nekomplikované procesy dokonce obzvláště důležité, protože obvykle musí jednat s lidmi, kteří mají ještě méně času než zákazníci nebo partneři B2C. Čím snadněji a rychleji se s vámi tito lidé mohou spojit a dozvědět se více o vaší nabídce, tím větší je pravděpodobnost, že vůči nim dosáhnete cílů své B2B společnosti.

Vytvořte kód QR pomocí generátoru QR krok za krokem: Jak to funguje?

To nejdůležitější předem: Náš generátor QR kódů můžete používat zdarma. Nemůžete také očekávat žádné skryté náklady. Generátor QR kódů je zdarma - zaručeně! Při vytváření vlastních QR kódů postupujte následovně.

Vyberte si, který QR kód chcete zdarma vytvořit: Pokud si u nás chcete vytvořit QR kód, máte na výběr mezi předáním URL, sdílením vCard, šablonou e-mailu, představením hovoru, šablonou platby SEPA, šablonou SMS, registrací WLAN, šablonou WhatsApp, textovou zprávou, odkazem na profil TikTok a odkazem na profil Instagram. Nejprve vyberte požadovaný typ.

Zadejte informace do bezplatného generátoru QR kódů a vygenerujte QR kód: Po výběru typu QR, který chcete sami vytvořit, je čas zadat údaje. Do příslušných polí zadejte všechny potřebné informace. V závislosti na tom, co chcete kódem sdělit, musíte nejprve zadat adresu URL, telefonní číslo, bankovní údaje, text nebo jiný datový formát. Kromě toho můžete kódy QR obarvit. Nakonec vyberte možnost "Vytvořit QR kód". S naším systémem můžete nejen rychle a snadno získat kódy, ale také automaticky vytvářet QR kódy - nemusíte dělat nic víc než zadávat údaje.

Po vytvoření kódu QR si jej stáhněte a použijte: Váš QR kód se nyní zobrazí v generátoru QR kódů zdarma. Neváhejte a zkontrolujte jeho funkci přímo. Pokud vše sedí, uložte si je do zařízení pomocí tlačítka "Stáhnout". Nyní můžete zdarma vytvořit další QR kód. Po dokončení použijte kódy online nebo v tištěných médiích podle potřeby.

Vytváření kontinuálních QR kódů je také velmi snadné - nepotřebujete velký výpočetní výkon ani zvlášť rychlé připojení k internetu. Pokud chcete vytvořit více QR kódů a stáhnout je, stačí rychle změnit údaje v rozhraní.

Jak naskenovat kód QR vytvořený pomocí generátoru kódů QR?

Většina chytrých telefonů má vestavěné skenery QR, které jsou nyní často zabudovány do fotoaparátu (aplikace). V opačném případě je nejjednodušším způsobem čtení QR kódů aplikace QR scanner pro mobilní telefon. Zejména u některých starších zařízení může být pro používání QR kódů nezbytná zvláštní aplikace. Tyto programy jsou hromadně dostupné v obchodě Apple App Store a na Google Play.

Naskenování kódu QR z generátoru QR pomocí mobilního zařízení - s další skenovací aplikací nebo bez ní - je velmi snadné:

Spusťte aplikaci skeneru QR nebo i fotoaparát v mobilním telefonu.

Namiřte telefon na kód QR tak, aby se zobrazil v zaostření fotoaparátu nebo v aplikaci pro skenování.

Připojení k datům kódu je navázáno okamžitě - ale abyste mohli používat uložené informace, aplikace nebo procesy, budete možná muset ještě potvrdit, že k nim skutečně chcete přistupovat.

Kde lze QR kódy použít nebo jaké typy QR kódů lze pomocí generátoru QR kódů zdarma vytvořit?

Pokud použijete náš generátor QR kódů zdarma, můžete si sami vytvořit následující typy QR kódů.

Vytvoření přesměrování URL nebo webové stránky QR
Pomocí generátoru QR vytvořte kód, který ty, kdo jej naskenují, přesměruje přímo na vaše webové stránky. Kromě možnosti vytvořit webové stránky QR můžete samozřejmě připojit i další adresy URL.
Sdílení vCard Vytváření kódů QR online
Své kontaktní údaje můžete snadno sdílet tak, že si sami zdarma vytvoříte jeden nebo více QR kódů pomocí generátoru QR kódů a sdělíte je příslušným osobám.
Vytvoření vlastní e-mailové šablony jako kódu QR
Jednoduše propojte e-mail s předmětem a zprávou s kódem QR - například pro registraci newsletteru nebo žádosti o podporu.
Vytvoření kódu pomocí generátoru QR pro zahájení hovoru
S naším generátorem QR kódů můžete vytvořit kód, který během okamžiku naváže telefonní spojení - například pro podporu, dotazy nebo dokonce nouzové situace.
Šablona platby SEPA prostřednictvím QR Code Creator
Stačí zadat bankovní údaje a v generátoru QR jedním kliknutím vytvořit kód QR, který vytvoří přímý odkaz na šablonu platby SEPA - pro faktury, poplatky, dary nebo podobné platby.
Vytvoření šablony SMS pomocí bezplatného generátoru kódů QR
Velmi podobně jako u e-mailové šablony můžete pomocí generátoru QR vytvořit kód, který propojí SMS s telefonním číslem a zprávou.
Vytvoření bezplatného přihlášení do sítě WLAN pomocí generátoru kódů QR
Pomocí našeho generátoru QR kódů můžete zdarma vytvořit velmi přímou možnost přihlášení k síti WLAN - zadejte název sítě, heslo a typ šifrování a je hotovo.
Vytváření bezplatných kódů QR pro šablony aplikace WhatsApp
Pomocí generátoru kódů QR můžete také sami vytvořit kódy QR, které odkazují na zprávu ve službě WhatsApp - z toho může velmi těžit vaše podpora nebo marketing newsletteru.
Vytváření bezplatných kódů QR pro textové zprávy
Pro zprávy, které jsou v určitých souvislostech velmi důležité, můžete sami vytvořit kódy QR a sdělit je příslušným osobám v daných situacích.
Vytváření QR kódů pro odkazy na profil TikTok pomocí Freeware
Můžete vytvořit speciální QR kód, který uživatele přesměruje přímo na váš profil TikTok.
Generování QR kódu pro odkaz na profil Instagram
Stejně tak máte možnost si u nás zdarma vytvořit QR kódy, které uživatele zavedou na konkrétní profily na Instagramu.

Po několika úpravách můžete také snadno vytvořit souvislé kódy QR v každé z oblastí.