SMS šablonai

Klientų užklausoms arba iš anksto parašytiems pranešimams žmonėms su negalia.