vCard

Създавайте цифрови визитки и ги споделяйте чрез QR код.